Circulariteitsindex

De huidige economie kan grotendeels worden beschreven als een lineaire economie: virgin materialen worden uit de natuur genomen en gebruikt om producten te maken, die vervolgens worden gebruikt en aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. In een wereld gekenmerkt door eindige bronnen is deze situatie niet oneindig houdbaar en vraagt dit om een andere aanpak.  De circulaire economie daarentegen bestaat uit een economisch en industrieel model dat zelf herstellend is. Doel is te ontwerpen vanuit afval en daarmee economische groei los te koppelen van het gebruik van nieuwe bronnen.

INSIDE/INSIDE geeft naast de milieukosten van interieurproducten en -materialen ook de circulariteitsindex weer. Voor de circulariteitsindex hebben we wederom aansluiting gezocht bij de belangrijkste internationale ontwikkeling, in dit geval het baanbrekende werk van de Ellen MacArthur Foundation (EMF). EMF heeft de Material Circularity Indicator (MCI) ontwikkeld, die inzicht geeft in de materiaalstromen gedurende de levensduur van een product. De techniek die wordt toegepast, staat nu bekend als Material Flow Analysis (MFA).

Wat de Material Flow Analysis berekent, is een verhoudingsgetal tussen de hoeveelheid primaire grondstoffen en de hoeveelheid afval (verbranding of stort) tot de totale massa van een product.

"Dit verhoudingsgetal geeft dus een indicatie van het grondstofverbruik van een product. Hoe meer een product gerecyclede of hergebruikte grondstoffen gebruikt en hoe minder afval er in de keten wordt geproduceerd, hoe hoger de circulariteitsindex wordt."

De materiaalcirculariteitsindicator (MCI) is gebaseerd op de volgende zes principes:

  1. Inkoop van biologisch materiaal uit duurzame bronnen
  2. Gebruik van grondstoffen uit hergebruikte of gerecyclede bronnen
  3. Producten langer in gebruik houden (bijv. door hergebruik en herverdeling)
  4. Hergebruik van componenten of recyclen van materialen na gebruik van het product
  5. Intensiever gebruik maken van producten (bijvoorbeeld via service- of deelmodellen)
  6. Er voor zorgen dat biologisch materiaal onvervuild en biologisch toegankelijk blijft

Voor meer gedetailleerde formules en definities verwijzen we graag naar de complete documentatie die de Ellen MacArthur Foundation op haar website heeft gepubliceerd.

Wil je meer weten over hoe je de MCI kunt berekenen en welke informatie er precies voor nodig is? Lees dan hier meer over de LCA methode en de bijbehorende procedure.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen, nieuwe producten en onze evenementen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Geef je mening