Milieukosten

De milieukostenindicator (MKI) van een product, zoals op INSIDE/INSIDE wordt weergegeven, geeft inzicht in de impact van een product of materiaal op het milieu. Hij weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één enkele score. Deze levenscyclusanalyse (LCA) resulteert in 7 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze 7 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de milieukosten, in euro, per eenheid van het product. Met andere woorden:

"De milieukosten zijn de investering die men moet doen om de negatieve gevolgen op het milieu teniet te doen. Een product met lage milieukosten is beter dan een product met hoge milieukosten."

Bij elk product is een totaalsom weergegeven, die bestaat uit de optelling van fase A-C (productie, transport, gebruik en afvalverwerking) verminderd met fase D (hergebruik- en recyclingspotentie). Hiermee krijg je inzicht in de impact van een product tijdens gebruik en de mogelijke impact aan het einde van de levensduur. 

Een LevensCyclusAnalyse (LCA) is een methode om de milieu-impact in beeld te brengen. De volledige levenscyclus van een product wordt beschouwd, van de winning van grondstoffen naar productie, gebruik, afvalverwerking en hergebruikscenario’s. Van elke fase van een product wordt een berekening gemaakt van de milieu-impact. Om een LCA te kunnen maken, moet je allerlei informatie verzamelen. Denk hierbij aan zaken, zoals:

  • Productsamenstelling in kg per materiaalsoort inclusief transportmiddelen én transportafstanden
  • Benodigde energie gedurende productieproces
  • Emissies naar lucht, bodem én oppervlaktewater per kg product
  • Afvalhoeveelheden per kg product
  • Verpakkingsmateriaal per kg product
  • Benodigde hulpmiddelen voor verwerking, zoals bevestigingsmateriaal
  • Benodigde middelen voor gebruik en onderhoud van het product zoals verf, schoonmaakmiddel, impregneren, etc.

Wil jij ook inzicht krijgen in de milieu-impact van jouw producten en wil jij weten hoe je dat moet aanpakken? Kijk dan hier voor een eenvoudig stappenplan.

Wat is een LCA en schaduwprijs?

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen, nieuwe producten en onze evenementen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Geef je mening