Hoe INSIDE/INSIDE bijdraagt aan jouw Sustainable Development Goals

Om in 2030 van de wereld een betere plek te maken zijn zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelen zijn opgesteld door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen volgen de Millenniumdoelen (2000 – 2015) op en lopen tot 2030. Uitdagingen als het realiseren van duurzame steden en gemeenschappen, herstel van biodiversiteit en klimaatactie, krijgen hiermee een kompas op wereldschaal. De zeventien doelen zijn tot stand gekomen door de inbreng van mensen en organisaties. Met 169 achterliggende targets worden de SDG’s concreet gemaakt.


Het halen van de doelen is kostbaar, schattingen lopen uiteen van 2 biljoen tot 4,5 biljoen dollar per jaar. Toch valt dit mee als we kijken naar wat de doelen kunnen opleveren. Als we géén actie ondernemen, zijn de potentiële kosten van bijvoorbeeld milieuschade en verlies aan biodiversiteit aanzienlijk hoger.

Voor wie zijn de SDG’s relevant?

SDG’s zijn relevant voor alle landen ter wereld. In Nederland is er nog ruimte voor verbetering. Uit metingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederland achterblijft op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarom roepen organisaties de overheid op om meer te doen en de SDG’s als basis te gebruiken voor beleid. Ook jij en jouw organisatie kunnen hieraan bijdragen.

Onze acties hebben ook gevolgen buiten de grenzen. Denk aan de uitstoot van onze auto’s, fabrieken en gebouwen. Dit draagt bij aan klimaatopwarming en leidt tot droogte of meer neerslag in andere landen. Met jouw keuzes en die van jouw organisatie kun je bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland. Het is dus voor iedereen relevant om hier actief naar te handelen en over te communiceren.

Hoe dragen INSIDE/INSIDE en een duurzaam interieur bij aan de SDG van jouw organisatie of die van jouw opdrachtgever?

Als we dieper in de doelen duiken zien we dat een duurzaam interieur kan bijdragen aan een aantal SDG’s. Als producent kun je meewerken aan de financiële en maatschappelijke verbetering van productielocaties. Daarnaast heb je als producent de verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met de doelen 13. Klimaatactie, 14. Leven in het water en 15. Leven op het land. Het behoud van biodiversiteit, het voorkomen van ontbossing en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, is hierin vastgelegd.

Het meest concrete doel voor producenten van interieurproducten en -materialen is Doel 12. Verantwoorde consumptie en productie. Hieronder hebben we de meest relevante, achterliggende targets voor je op een rijtje gezet. Ook de categorieën binnen de LCA op INSIDE/INSIDE maken de impact en verbetermogelijkheden van productie en gebruik meetbaar en inzichtelijk.

 • 12.2 Tegen 2030 duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.
 • 12.4 Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en afval gedurende de hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken nationale kaderovereenkomsten. De verontreiniging van lucht, water en bodem minimaliseren om zo de negatieve invloed hiervan op het milieu en de menselijke gezondheid zo veel mogelijk te beperken.
 • 12.5 Tegen 2030 de hoeveelheid afval aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, hergebruik en recycling.
 • 12.6 Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en internationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapportage.

Aan de slag met de SDG’s!

Samen kunnen we de duurzaamheidsdoelen halen als iedereen een bijdrage levert. De SDG’s kunnen als inspiratie dienen voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Hier lees je hoe jouw organisatie een bijdrage kan leveren aan het behalen van de SDG’s en hoe je in contact komt met andere organisaties die hier actief mee bezig zijn.

Zodra je aan de slag gaat met de SDG’s en bijdraagt aan het behalen van de doelen, kun je dit communiceren middels een bronzen, zilveren of gouden badge. Met deze badge laat je zien dat jouw organisatie zich actief inzet voor een betere wereld. Op www.sdgimpact.nl vind je alle informatie en tips over de beste aanpak!

Bron: www.sdgnederland.nl

Meer nieuws

 • Circulair Inkopen Leidende principes voor een circulaire bouw Platform CB’23 juli 2021

  INSIDE/INSIDE neemt je mee in de visie van Platform CB’23 op Circulair inkopen dat in juli 2021 gepubliceerd is. De leidraad bevat leidende principes voor circulair inkopen. Hoewel de leidraad gericht is op de bouw/utiliteit en Grond- weg en waterbouw is het gedachtegoed en de principes ook goed bruikbaar voor interieur. De praktische tips en...

  Lees meer
 • Genomineerden van LCA-winactie bekend, STEM NU!

  De inzendingen van onze winactie zijn bekend! En vanaf nu tot uiterlijk 30 september mag jij meestemmen. Welk duurzaam product verdient volgens jou echt een plek in the spotlight op INSIDE/INSIDE? Breng nu je stem uit!   

  Lees meer
 • INSIDER aan het woord: Sander van Doorn van Circuform

  Lees meer

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen, nieuwe producten en onze evenementen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Geef je mening