Stappenplan tot MKI en MCI

LCA procedure en aanleveren documentatie

INSIDE/INSIDE maakt gebruik van de LCA-methode om de milieukosten en circulariteit van interieurproducten en projecten inzichtelijk te maken. De uitkomst van een LCA berekening wordt getoond in EPD's (Environmental Product Declaration).

In onderstaand schema is het proces om tot een geschikte EPD van producten te komen weergegeven. Per stap is vervolgens aanvullende informatie weergegeven. Voor de berekening van de MCI dienen nog 3 aanvullende stappen te doorlopen. Bij nieuwe EPDs raden wij aan dit direct mee te nemen in de berekening. Mocht je vragen hebben over dit proces of wil je advies over de aanpak, neem dan contact op.

 

Stappenplan tot MKI

1. Controleer zelf of een bestaande EPD voldoet
In de Product Category Rules (PCR's)staat beschreven aan welke eisen en criteria de LCA berekening én de EPD moet voldoen om in de INSIDE/INSIDE database opgenomen te worden. Hiermee kunnen wij garanderen dat productinformatie en bijbehorende milieugegevens op een eerlijke manier met elkaar vergeleken kunnen worden. Een bestaande EPD moet tenminste:

 • Voldoen aan de horizontale PCR van INSIDE/INSIDE
 • Voldoen aan de Product Category Rule (PCR) van de productgroep
 • Gereviewd zijn door een erkende reviewer
 • Na review 5 jaar geldig zijn

2. EPD maken met LCA-Expert
Ten behoeve van het aanleveren van de juiste milieugegevens dien je gebruik te maken van onderstaande Horizontale Product Category Rules, de specifieke Verticale Product Category Rules en bijbehorende Review Procedure. Tevens dienen de EPD's als JSON bestand te worden aangeleverd conform omschrijving in stap 5. Voor onderstaande informatie adviseren wij te overleggen met jouw LCA specialist.

       Horizontale Product Category Rules

       Eindelevensduur scenario's

       Verticale Product Category Rules

3. Controle bestaande EPD’s en Quickscan door INSIDE/INSIDE
Beschik je al over EPD’s maar ben je er niet zeker van of deze volledig zijn, 100% voldoen aan de PCR’s of richtlijnen van INSIDE/INSIDE? Dan kun je deze laten controleren. INSIDE/INSIDE zal jouw EPD’s dan door één van de erkende LCA experts laten toetsen en ter controle aan onze Technische Commissie voorleggen. Dit zal in eerste instantie een kosteloze Quickscan zijn waarin relatief snel wordt aangegeven of de EPD voldoet of niet.

Voldoet de EPD dan kan deze worden toegevoegd aan INSIDE/INSIDE. AIs uit de quickscan niet meteen duidelijk wordt dat de EPD voldoet dan zal een diepere analyse nodig zijn. De kosten voor deze analyse zijn €600,- excl. BTW, hiermee kunnen wij de kwaliteit en snelheid van deze check garanderen. Je ontvangt dan een reactie met daarin een advies waarin aangegeven is welke aanpassingen gedaan moeten worden om alsnog te voldoen. Tevens kunnen wij je in contact brengen met een LCA expert die deze aanpassingen eventueel zou kunnen doen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op via info@insideinside.nl.

 Onderstaande documenten dienen te worden aangeleverd ter controle:

 • EPD’s ter controle
 • Review verklaring van de EPD’s
 • PCR’s waarop EPD’s gebaseerd zijn
 • Het LCA achtergrond rapport

4. Review Procedure
Een van de laatste stappen om te ondernemen in het opstellen van EPD’s is het laten reviewen van de LCA’s door een onafhankelijke, erkende reviewer. Kijk hier voor een lijst met erkende reviewers en de bijbehorende contactgegevens van deze partijen. Heb of ben je een reviewende partij die niet op deze lijst staat, kijk dan onderaan deze pagina voor meer informatie.

5. Aanleveren informatie als JSON-bestand
Na het voltooien van de EPD’s, dien je zowel de originele EPD als de data in JSON bestand aan te leveren. Op deze pagina staat uitgelegd hoe het JSON bestand gemaakt kan worden. Een LCA expert kan je helpen om de data uit de EPD om te zetten naar een JSON bestand. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het volgende format. Stuur tot slot deze documenten per email naar info@insideinside.nl.

6. Publicatie product
Na ontvangst van de bestanden worden de EPDs toegevoegd aan de database van INSIDE/INSIDE en ontvang je de inloggegevens voor jouw organisatie. Hier kun je vervolgens teksten en afbeeldingen aan het product toevoegen. In deze instructie invoeren productinformatie staat exact uitgelegd hoe je dit kunt doen. Na een laatste controle door INSIDE/INSIDE zal het product online geplaatst worden.

 

Stappenplan tot MCI

1. Inlezen
Lees de handleiding en lees het methodologie rapport van de Ellen MacArthur Foundation voor meer achtergrondinformatie bij de methode. Tevens vind je hier de opname van de presentatie waarin Mantijn van Leeuwen alle stappen uitlegt.

2. Berekenen
Bereken de MFA indicatoren. Hiervoor heeft INSIDE/INSIDE een Excel invulsheet beschikbaar gemaakt dat tot hulp kan zijn, maar men staat vrij om dit zelf te doen.

3. Aanleveren
Dit is gelijk aan het aanleveren van de EPDs (zie stap 5 van MKI). Vul het import spreadsheet in, converteer naar een JSON file met de converter. LET OP: voor bestaande producten dienen de MCI indicatoren toegevoegd te worden aan de bestaande EPD import spreadsheet. Lever onderstaande documenten aan via info@insideinside.nl voor opname in de database:

 • .JSON bestand incl LCA data
 • De MCI berekening en
 • het LCA achtergrondrapport

(Hiermee kan INSIDE/INSIDE controleren dat hetzelfde eindelevensduur-scenario en productsamenstelling is gehanteerd als in de LCA. Een verklaring van deze strekking van de oorspronkelijke toetser van de LCA is hiervoor ook voldoende.)

 

In lijn met de nieuwste Europese normeringen

Bovenstaand stappenplan en bijbehorende documentatie helpt je met het berekenen en het verkrijgen van de MCI indicatoren. Hiermee kun je als partner de circulariteit van jouw producten laten zien. In eerste instantie is de weergave van de MCI bij producten vrijblijvend.

De norm voor het opstellen van de EPD’s voor bouwproducten, de EN 15804:A1, wordt aangepast naar de nieuwe bouwproducten norm EN 15804:A2. Deze nieuwe versie is reeds in Europa goedgekeurd en in de loop van 2021 zal ook INSIDE/INSIDE naar deze nieuwe versie gaan verwijzen. Hoe deze overgang zal gaan verlopen wordt binnenkort verder bekend gemaakt. Lees hier de (Nederlandse, Engelse en Duitse) memo ter verduidelijking van deze wijziging.

 

Erkende INSIDE/INSIDE LCA Reviewers

Heb of ben je een reviewende partij die niet op deze lijst staat? Neem dan contact met ons op om toegevoegd te worden. Wij zullen je dan vragen om op basis van onderstaande documenten je ervaring en kennis aan te tonen. Tevens staan hier de verificatie documenten voor de reviewers.

 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen, nieuwe producten en onze evenementen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Geef je mening