Wat is INSIDE/INSIDE

Wat is INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE is een non-profit initiatief opgezet in 2018 door DGBC, Ex Interiors en Nibe in samenwerking met vooraanstaande partners uit de interieurbranche. INSIDE/INSIDE is een online platform waar duurzaamheid van producten en materialen objectief inzichtelijk wordt gemaakt. Naast het aanbieden van een eenvoudige tool, streeft INSIDE/INSIDE naar het verder verduurzamen van de interieurbranche door het uitdragen van de laatste kennis en informatie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en het verbinden van partijen uit haar netwerk.

Meer informatie over INSIDE/INSIDE en haar partners vind je hier.

Waarom INSIDE/INSIDE

Niet alleen vanuit de overheid maar ook vanuit de markt ontstaat er een steeds grotere vraag naar duurzaamheid. Voor duurzame en circulaire gebouwen zijn er meerdere richtlijnen, wetten en labels maar voor interieurs bestaat dit nauwelijks en niet eenduidig. Inmiddels weten we dat het interieur een grote impact heeft op de gezondheid en tevredenheid van werknemers, maar ook dat impact van het interieur op de wereld groot is. (Interieur)architecten, inkopers, facilitair medewerkers en ontwikkelaars spelen hierin een cruciale rol. Zij zijn immers degenen die duurzaam bouwen tastbaar maken voor de gebruiker en bewoner van een gebouw.

Vanuit deze behoefte is INSIDE/INSIDE ontstaan. INSIDE/INSIDE draagt bij aan de versnelling van de lineaire naar de circulaire economie. Het is een onafhankelijk meetinstrument (in lijn met Europese wetgeving) dat ingezet kan worden tijdens aanbestedingen en certificeringen voor interieurs en duurzaamheidscertificeringen zoals BREEAM-NL. Door de toegankelijke en eenvoudige tool helpt het de interieurbranche om op een eenvoudige manier te verduurzamen, net zoals vandaag de dag in de bouwsector al gebeurt.

De voordelen voor jou als gebruiker:

  • Verbetert de gezondheid en tevredenheid van werknemers door het creëren van een gezondere werkomgeving
  • Bespaart tijd en geld door op een eenvoudige manier gefundeerd duurzame (ontwerp)keuzes te maken 
  • Biedt onafhankelijke richtlijnen bij het opstellen van uitgangspunten tijdens aanbestedingen en inkoop 

De voordelen voor jou als producent:

  • Draagt bij aan het bereiken en uitdragen van de duurzame eigenschappen van jouw product
  • Bespaart tijd en geld omdat je op objectieve en eenduidige wijze, in lijn met Europese richtlijnen, aan elke opdrachtgever de duurzaamheid van jouw producten aan kunt tonen.
  • Geeft inzicht in het eigen ontwerp- en productieproces en helpt met het verbeteren hiervan.

Hoe werkt INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE maakt het mogelijk om producten en materialen met elkaar te vergelijken en zo bewust duurzame keuzes te maken binnen het interieur. De twee indicatoren die hiervoor gebruikt worden zijn de milieukosten indicator en de materiaal circulariteitsindex (MCI).

Als leverancier of producent in de interieurbranche laat je jouw producten en/of materialen certificeren door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA)*.

Een Levens Cyclus Analyse is een methode om de milieukosten en circulariteitsindex in beeld te brengen. De volledige levenscyclus van een product wordt beschouwd: van de winning van grondstoffen naar productie, gebruik, afvalverwerking en hergebruikscenario’s.  Een LCA is gericht op het afleiden van de milieueffecten gedurende de levenscyclus van een product, terwijl de MCI zich concentreert op de materiaalstroom tijdens het gebruik van een product. Het moedigt specifiek het gebruik van gerecycled of hergebruikt materiaal aan en het recyclen of hergebruiken aan het einde van het gebruik.

Gebruikers van INSIDE/INSIDE kunnen interieurproducten en materialen selecteren en toevoegen aan hun projectberekening. Van elk product is er detailinformatie te lezen én betrouwbare data over de milieukosten en circulariteitsindex in te zien en te vergelijken. Door de aantallen of m2 producten en/ of materialen in te vullen, wordt in één overzicht duidelijk wat de milieukosten zijn, de individuele circulariteitsindex van de producten en materialen in het interieur zijn en waar dit door wordt beïnvloed.

Het weergeven van zowel de milieukosten als de circulariteitsindex van een product of materiaal is van grote waarde. Een product kan namelijk lage milieukosten hebben maar moeilijk her te gebruiken zijn. In tegenstelling daarop kan een materiaal ook geproduceerd zijn van hergebruikte grondstoffen, maar in productie een hoge impact hebben. Het is daarom van belang om beide factoren in kaart te brengen zodat de gebruiker zelf een bewuste keuze kan maken ten aanzien van de milieukosten als ook de toekomstbestendigheid van een product in relatie tot hergebruik.

 

 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen, nieuwe producten en onze evenementen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Geef je mening