Wat is INSIDE/INSIDE?

INSIDE/INSIDE is hét centrale online platform waar objectief inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is.

Gebruikers zoals interieurarchitecten, facilitair medewerkers, ontwikkelaars en consumenten selecteren interieurproducten en materialen. Vervolgens kunnen zij detailinformatie lezen én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken.

De gebruiker selecteert de aantallen of m2 producten en materialen en voegt dit toe aan de projectberekening. Vervolgens kan er worden “afgerekend” op milieu impact. In één overzicht is te zien welke impact het interieur heeft en door welke onderdelen dit wordt beïnvloed.

Gebruikers besparen hiermee tijd en geld, omdat het verzamelen van informatie een stuk eenvoudiger wordt. Daarnaast hebben zij toegang tot betrouwbare informatie die onafhankelijk getoetst is. De output van het platform kan onder andere worden gebruikt in aanbestedingen en voor certificeringen.

Heeft u interesse om partner te worden of behoefte aan alle informatie in een beknopt document bekijk dan hier onze Nederlandse Brochure of Engelse Brochure. Tevens vind u hier het partnerschaps- en productkostenoverzicht. 

Hoe werkt INSIDE/INSIDE?

Leveranciers en producenten in de interieurbranche laten hun producten en/of materialen certificeren door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA)*. De uitkomst wordt vervolgens in een database geplaatst waardoor een objectieve vergelijking gemaakt kan worden tussen verschillende interieurmaterialen en -producten.

Hierdoor is het mogelijk om: objectieve vergelijking te maken tussen geselecteerde producten en materialen. Getoetste duurzaamheid onafhankelijk weer te geven en daarmee gefundeerd duurzame keuzes te maken. Duurzaamheid in aanbestedingen en projecten feitelijk te bepalen, afgestemd op ontwikkeling van de Europese wetgeving.

Voor meer inhoudelijke informatie over de LCA-berekening en de procedure bekijk onze documentatie.

*Bij een LCA wordt gekeken naar de totale milieu impact gedurende de gehele levensduur. Dit proces begint bij de winning van de grondstoffen en eindigt uiteindelijk bij de afvalverwerking. Alle daartussen liggende fasen van productie, transport en onderhoud worden meegenomen in de analyse.

**Vraag een lijst met LCA-bureau’s op via info@insideinside.nl

Hoe werkt INSIDE/INSIDE?

Van LCA tot schaduwprijs

Een LevensCyclusAnalyse is een methode om de milieu impact van o.a. producten in beeld te brengen. De volledige levenscyclus van een product wordt beschouwd, van de winning van grondstoffen naar productie, gebruik, afvalverwerking en hergebruikscenario’s. Van elke fase van een product wordt een berekening gemaakt van de milieu-impact. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitstoot van emissies tijdens het productieproces, de benodigde grondstoffen tijdens de volledige keten en de transportbewegingen.

De LCA resulteert in 7 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze 7 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwprijs, in euro, per eenheid van het product. Met andere woorden: de schaduwprijs is de investering die men moet doen om de negatieve gevolgen op het milieu teniet te doen.

Door middel van selectie van afwerkingsmaterialen, meubilair en andere aspecten in het interieur kan er een berekening worden gemaakt van het gehele interieur. Na invoering van aantallen en m2 wordt de totale Environmental Footprint berekend in Euro’s.

Dit getal in euro’s, ook wel de schaduwprijs genoemd, geeft de kosten aan die noodzakelijk zijn om de milieuimpact te compenseren. Kortom, een product met lage schaduwkosten is beter dan een product met hoge schaduwkosten.

NB: De gepubliceerde duurzaamheidsscores zijn mogelijk nog niet onafhankelijk getoetst. INSIDE/INSIDE accepteert ongetoetste gegevens tot uiterlijk 31 december 2018

Wat is een LCA en schaduwprijs?

Initiatiefnemers

Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors hebben INSIDE/INSIDE geïnitieerd om een antwoord te kunnen geven op de behoefte om duurzaamheid in interieurs inzichtelijk te maken. Zij zien het als hun maatschappelijke plicht om duurzame interieurs in de gebouwde omgeving te stimuleren. NIBE heeft inhoudelijke kennis over het berekenen van de milieu-impact, circulariteit en gezondheid van materialen. Ex Interiors is als interieurarchitect pionier op het gebied van duurzame interieurprojecten. DGBC waarborgt de objectiviteitb van INSIDE/INSIDE als onafhankelijke host van het platform en beschikt over de kennis voor het objectief meetbaar maken van duurzaamheid in een gebruiksplatform. Tevens is DGBC verantwoordelijk voor BREEAM in Nederland.

Founding Partners

De ontwikkeling van het platform is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële en inhoudelijke bijdrage van onze Founding Partners. De Founding Partners van INSIDE/INSIDE gingen u al voor. Zij gaan voorop in de missie om te verduurzamen en (willen) innoveren om een trendbreuk te realiseren in de huidigeniet altijd duurzame standaardpraktijk in de interieursector. Met hun kennis en ervaring op het gebied van materialen, producten en toepassingen dragen zij bij aan de inhoudelijke ontwikkeling en opzet van INSIDE/INSIDE.

Launching Partners

Meerdere leveranciers van producten en materialen hebben vroegtijdig hun vertrouwen geuit en hun producten en materialen op Inside/Inside geplaatst. Daarmee zijn zij niet alleen koplopers maar dragen ook bij aan de ontwikkeling door hun input als eerste leveranciers.

Kennispartners

Partijen uit de interieurbranche die geen producent zijn en Inside/Inside een warm hart toe dragen. Zij delen hun kennis en dragen bij aan de ontwikkeling van Inside/Inside. Door de samenwerking met Kennis Partners wordt Inside/Inside breed gedragen en ontwikkelen we gezamelijk een netwerk rondom het verduurzamen van interieurs.

INSIDE/INSIDE is hét onafhankelijke interieurplatform ontwikkeld door Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen, nieuwe producten en onze evenementen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Founding Partners

Launching Partners

Geef je mening