Ekotex over duurzaamheid

EKOTEX Wandafwerking is een onderdeel van RELIUS Benelux en ontwikkelt en produceert topkwaliteit glasweefsel behang afgewerkt met Graphenstone muurverf.

EKOTEX Wandafwerking is een onderdeel van RELIUS Benelux en ontwikkelt en produceert topkwaliteit glasweefsel behang afgewerkt met Graphenstone muurverf. Alle nieuwe moderne technologieën worden aangewend om extra kansen op de markt te genereren en te benutten. EKOTEX heeft als onderneming de maatschappelijke doelstelling om alleen toekomstgerichte duurzame producten te ontwikkelen: Sustainable Development. We’re committed to Green Design principles. Onze verf en behangproducten zijn veilig, gezond en grotendeels in het bezit van een C2C Gold of Silver certificaat.

Samen werken aan een circulaire economie, daar draait het om! Binnen Cradle to Cradle vormt afval nieuwe grondstoffen voor hoogwaardige materialen en producten. Daarmee sluiten we de kringlopen en is de circulaire economie een feit. Alleen zo waarborgen we een leefbare planeet voor onze kinderen en kleinkinderen. In de hele keten van toeleveranciers tot en met ons eigen bedrijf worden geen grondstoffen en materialen gebruikt die op de ‘banned list’ staan.

Tijdens de productie wordt een levenscyclusanalyse uitgevoerd. Deze LCA geeft informatie over de milieugegevens van het product volgens de internationale norm ISO 14025. De gegevens worden vastgelegd in een EPD en vormen de basis voor de beoordeling van gebouwen op ecologisch niveau, zoals gedefinieerd in de nieuwe MPG “Milieu Prestatie Gebouwen”. Het EPD geeft de ontwerper en de gebruiker inzicht in een verantwoorde duurzame materiaalkeuze.

De communicatie met de verwerker, architect en opdrachtgever vindt EKOTEX Wandafwerking belangrijk. Dat is onze primaire taak. Wanden in een gebouw moeten tegenwoordig steeds flexibeler zijn en moeten voldoen aan strengere normen. Eén van de doelen is om die normen duidelijk vast te leggen. Dat kan door conditiemeting volgens NEN 2767. Hiermee is een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren.

Bekijk alle producten van dit merk