Maiburg over duurzaamheid

Wij houden rekening met de effecten van de producten en toepassingen op mens en milieu. 

Als importeur en groothandel is assortimentsbeheer een dagelijkse bezigheid. Belangrijk aandachtspunt bij de samenstelling van ons assortiment is de mate van duurzaamheid van de producten. Wij houden rekening met de effecten van de producten en toepassingen op mens en milieu. 

De (proces)technologie is soms nog niet zover als Maiburg zou willen. Maar continue zijn wij op zoek naar alternatieven met een betere milieuprestatie. Wij stimuleren de productontwikkeling van onze leveranciers. Waar mogelijk proberen wij wettelijk opgelegde grenswaarden (ruim) te overtreffen. Nieuwe innovatieve producten geven wij een kans en steun in de rug. Maiburg levert decoratief plaatmateriaal, schuurmateriaal, lijmen en producten voor de installatie, afwerking, renovatie en onderhoud van vloeren. In het kader van duurzaamheid spelen bij deze productgroepen (natuurlijke of herwinbare) grondstoffen, oplosmiddelen, emissies en vluchtige organische stoffen (VOS) een rol. 

Bekijk website partner